Celkem s dalšími příspěvky, se na Ukrajinu posílá 50 400,- Kč.